02:04 ICT Thứ tư, 19/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 51

Thứ bảy - 12/12/2020 15:14

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần lễ thứ 51 (từ ngày 14/12/2020đến ngày 20/12/2020)

THỨ HAI ngày 14/12/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc nghe phòng Quản lý du lịch báo cáo công tác chuẩn bị chuỗi hoạt động chào mừng Ngày giải phóng Phước Long (06/01) và Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27 năm 2021; dự kiến tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và ẩm thực các địa phương vùng Đông Nam Bộ (Phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; toàn thể công chức phòng Quản lý Du lịch.

2/ 9h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở thông qua danh sách đề nghị khen thưởng.

- Địa điểm: Phòng họp Sở

- Thành phần: UVBTV Trần Thế Anh; Dương Thị Thanh Vị; đảng vụ Trần Tấn Tâm

3/  9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự nghe báo cáo rà soát các nội dung chuẩn bị làm việc đoàn công tác Trung ươngvề xúc tiến đầu tư tại tỉnh

- Địa điểm: Phòng họp A- UBND tỉnh.

4/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý VH Nguyễn Nguyên Nhân đi kiểm tra chuẩn bị cho công tác tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Địa điểm: Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Cùng đi: Phó Trưởng Phòng Quản lý VH Lò Văn Dinh; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Phạm Văn Tĩnh.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học-công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025.

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

2/  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì:

(1) 14h00 Thông qua chương trình nghệ thuật tại lễ Khai mạc giải Vô địch Quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27, năm 2021 (phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).

(2) 15h00 Nghe Đoàn Ca  múa nhạc dân tộc tỉnh báo cáo chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam(Đoàn Ca  múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).

- Địa điểm: Phòng họp Sở

- Thành phần: Trưởng Phòng Quản lý VH Nguyễn Nguyên Nhân; Trưởng Đoàn CMNDT Nguyễn Ngọc Lương

3/ Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

THỨ BA ngày 15/12/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung làm việc với UBND thị xã Phước Long các nội dung (Văn phòng, phòng Quản lý TDTT, phòng Quản lý DL chuẩn bị nội dung):

(1) Rà soát lại công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27 năm 2021 và các sự kiện kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng thị xã Phước Long.

(2) Tổ chức các gian hàng trưng bày quảng bá văn hóa, du lịch và giới thiệu ẩm thực đặc trưng các địa phương vùng Đông Nam Bộ.

- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long

- Cùng dự: Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; Trưởng phòng Quảng lý VH Nguyễn Nguyên Nhân; Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiện Tịnh; Trưởng phòng Quản lý DL Nguyễn Thanh Sơn; chuyên viên Nguyễn Sơn Hà.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủvà xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương do Bộ Tư pháp tổ chức

- Địa điểm: Hội trường G – UBND tỉnh.

3/ 7h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa dự họp đánh giá phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn nạn ma túy, mại dâm năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cùng dự: Chuyên viên Trương Xuân Thành.

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

2/ 17h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc Triển lảm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Phước năm 2020.

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh.

- Cùng dự: Lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa, Lãnh đạo Trung tâm văn hóa.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trungdự họp bàn, thống nhất kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2021(phòng Quản lý du lịch chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh

- Cùng dự: Toàn thể công chức phòng Quản lý du lịch.

THỨ TƯ ngày 16/12/2020:

Sáng:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ 

2/ 7h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị Sơ kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020 và Tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn (2000 - 2020) trên địa bàn thị xã Bình Long.

- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.

- Cùng dự: Chuyên viên Trương Xuân Thành.

3/ 8h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung Dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Hàn Quốc tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.

3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

4/ 9h30 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Giám đốc Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Mai Xuân Đạt kiểm tra hiện trạng di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Ban quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

- Cùng kiểm tra: Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Tổ chức Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27 năm 2021 (phòng Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp G - UBND tỉnh.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh, Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh.

2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Ban Tổ chức Cuộc thi Tiếng hát Bolero - Sân chơi “Tìm tài năng tỉnh Bình Phước” năm 2020 (Trung tâm văn hóa chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh

- Thành phần: Theo Quyết định số 3120/QĐ-SVHTTDL ngày 25/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM ngày 17/12/2020:

Sáng:

 

 

1/ 7h45 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.  

- Địa điểm: Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2/ 9h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Công an tỉnh và Trại Giam Tống Lê Chân (Văn phòng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chuẩn bị nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 3212/SVHTTDL-VP ngày 04/12/2020; các đơn vị tập trung tại Sở lúc 7h để cùng đi).

- Địa điểm: Tại Trại giam Tống Lê Chân (địa chỉ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

- Thành phần: Chánh Văn phòng Tô Văn Hoàng; đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể thao; đại diện Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh; Chuyên viên Lê Văn Núi.

3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

- Cùng tiếp: Trưởng Phòng Quản lý VH  Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng Phòng Quản lý VH Lò Văn Dinh; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Phạm Văn Tĩnh, Lê Thị Hạnh.

3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.

4/ 7h30 Giám đốc Trần Văn Chungủy quyền Chánh Thanh tra Chu Văn Phong dự tập huấn và chi trả phụ cấp trách nhiệm 6 tháng cuối năm 2020 cho cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh.

- Địa điểm: Hội trường B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước.

Chiều:

 

 

1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ; Trưởng Phòng Quản lý VH  Nguyễn Nguyên Nhân; Phó Trưởng Phòng Quản lý VH Lò Văn Dinh; Chuyên viên: Trương Xuân Thành, Phạm Văn Tĩnh, Lê Thị Hạnh.

2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp bàn thống nhất quy mô và phương án thiết kế dự án: Xây dựng nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước theo Thông báo số 674/TB-UBND ngày 26 /11/2020 của UBND tỉnh.

- Địa điểm: Tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước.

- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Vũ Đình Tứ; chuyên viên Đặng Tấn Sĩ.

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU ngày 18/12/2020:

Sáng:

 

 

1/ 8h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh báo cáo chương trình Chào Xuân mới (Đoàn Ca múa nhạc dân tộc  tỉnh chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa, lãnh đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

2/Phó Giám đốc Trần Thế Anhlàm việc tại trụ sở.

3/ 8h00 Phó Giám đốc dự Đỗ Minh Trung Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ sáu - Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Địa điểm: Hội trường Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

4/ 8h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn Giải Vô địch các CLB Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường Sở.

- Thành phần: Chuyên viên Phan Vũ Phương, đại diện Bộ môn Bóng đá - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh

5/ 8h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý VH Lò Văn Dnh dự Hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh

Chiều:

 

 

1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.

3/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội thảo về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

- Cùng dự: Chuyên viên Lê Thị Hạnh

2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Chánh Thanh tra Chu Văn Phong dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư phápdo Bộ Tư pháp tổ chức.

- Địa điểm:Hội trường Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước.

THỨ BẢY ngày 19/12/2020:

Chiều:

 

 

1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Khai mạc Cuộc thi Tiếng hát Bolero - Sân chơi “Tìm tài năng tỉnh Bình Phước” năm 2020.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh

- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; lãnh đạo các phòng thuộc sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; cán bộ, công chức, viên chức, diễn viên, vận động viên, người lao động thuộc sở.

CHỦ NHẬT ngày 20/12/2020:

Chiều:

 

 

1/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Bế mạc Cuộc thi Tiếng hát Bolero - Sân chơi “Tìm tài năng tỉnh Bình Phước” năm 2020

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh

- Cùng dự: Phó Giám đốc Trần Thế Anh; Lãnh đạo các phòng thuộc sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; cán bộ, công chức, viên chức, diễn viên, vận động viên, người lao động thuộc sở.

 

Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.

 

 (Lịch này thay giấy mời)

                                                     TL. GIÁM ĐỐC

                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)

                                                    Tô Văn Hoàng

Tác giả bài viết: BTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước