02:38 ICT Thứ tư, 19/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Cải cách HC-Thủ tục HC » Cải cách hành chính

kế hoạch PCI giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH PCI GIAI ĐOẠN 2016-2020

tăng cường triển khai cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ

kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NĂM 2016

kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ 2016-2020

kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ 2016-2020

Quy chế một cửa, một cửa liên thông của Sở VH,TT&DL

Quy chế một cửa, một cửa liên thông của Sở VH,TT&DL

Kế hoạch Sơ kết CCHC 2011 - 2015 của UBND tỉnh

Kế hoạch Sơ kết CCHC 2011 - 2015 của UBND tỉnh

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quy chế một cửa

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND quy chế một cửa

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg quy chế một cửa

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg quy chế một cửa

Kế hoạch CCHC 2015 của Sở

Kế hoạch CCHC 2015 của Sở

Kế hoạch CCHC 2015 của UBND tỉnh

Kế hoạch CCHC 2015 của UBND tỉnh

Phối hợp bưu điện chuyển phát TTHC

Phối hợp bưu điện chuyển phát TTHC

Kế hoạch CCHC năm 2014 của Sở

Kế hoạch CCHC năm 2013 của Sở

Kế hoạch CCHC năm 2013 của Sở

Kế hoạch CCHC năm 2013 của Sở

Tham gia cuộc thi CCHC

Tham gia cuộc thi CCHC

Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Sở 2013 - 2015

Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Sở 2013 - 2015

Kế hoạch TTCCHC gắn TĐKT 2013 - 2015 của Bo VHTTDL

Kế hoạch TTCCHC gắn TĐKT 2013 - 2015


Các tin khác

1, 2  Trang sau 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước