01:34 ICT Thứ tư, 19/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Đánh giá công, Viên chức

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015

Phiếu đánh giá công chức năm 2014

Mẫu đánh giá công chức, viên chức năm 2014

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước