05:15 ICT Chủ nhật, 23/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Hướng dẫn TĐKT

Hướng dẫn thi dua khen thưởng năm 2014

Hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2014 đối với công chức, viên chức và nhân viên các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Bảng điểm thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2014

Về việc ban hành Bảng điểm thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2014

Bảng điểm thi đua lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện, thị xã năm 2014

Về việc ban hành Bảng điểm thi đua lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình các huyện, thị xã năm 2014

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước