02:22 ICT Thứ tư, 19/06/2024

Trang nhất » Tin tức » Văn bản phát hành

Thông báo Xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Thứ ba - 22/09/2020 09:48

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức sự nghiệp

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-SNV ngày 16/9/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chứcsự nghiệp trực thuộcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chứcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, như sau:

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

3. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức sự nghiệp được thực hiện theo 02 vòng như sau:

3.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

3.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian chuẩn bị và trả lới câu hỏi phỏng vấn không quá 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

4.1 Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a. Có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại Mục 3.2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm, cụ thể:

- Cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 đối với: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

- Cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 đối với: Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

-  Cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 đối với: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

4.2 Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điểm b Mục 4.1 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn  vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3 Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Điểm b Mục 4.1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Hồ sơ và lệ phí thi tuyển

5.1. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức (theo mẫu).

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức hiện đang công tác (theo mẫu).

- Bản saocác văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:Bằng đại học (có phiếu điểm kèm theo), Bằng THPT, Ngoại ngữ, Tin học....

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp (trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

- 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x6

- Bản sao giấy khai sinh, Giấy CMND có công chứng.

- Bản sao có công chứng Sổ bảo hiểm xã hội hoặc tờ khai bảo hiểm, Hợp đồng làm việc (nếu có).

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

5.2. Lệ phí dự tuyển

- Lệ phí dựtuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

- Hồ sơ dự tuyển liên hệ tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua bộ phận Tổ chức cán bộ (kèm theo tài liệu ôn tập) kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 20/10/2020.

6. Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ bảng nhu cầu, chuyên môn nghiệp vụ cần tuyển của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đính kèm Thông báo này để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua bộ phận Tổ chức cán bộ.

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày20/10/2020.

- Thời gian xét tuyển vòng 01 dự kiến ngày: 26/10/2020

- Thời gian xét tuyển vòng 2 dự kiến ngày:09/11/2020

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ qua bộ phận Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 02713.838.303 hoặc truy cập vào Websie: http://www.vhttdlbinhphuoc.gov.vn để theo dõi.

Thông báo này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

                                                                            

BẢNG NHU CẦU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC ĐƠN VỊ

(Ban hành kèm theo Thông báo số:  2411  /TB-SVHTTDL ngày 18  /9/2020

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đơn vị

Chuyên ngành Xã hội học

Chuyên ngành Ngôn ngữ học

Chuyên ngành Thông tin - Thư viện

Chuyên ngành QL Văn hóa

Kế toán

Trung tâm Văn hóa

 

1

 

 

1

Thư viện

 

 

1

 

 

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc

 

 

 

1

 

Baỏ tàng

1

 

 

 

 

 

Lưu ý:Tất cả các chuyên ngành trên yêu cầu từ trình độ Đại học trở lên.

Tác giả bài viết: Trần Luân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước