06:17 ICT Chủ nhật, 23/06/2024

Trang nhất » Tin tức » HD kê khai tai sản thu nhập

Kê khai tài sản thu nhập năm 2013

Thứ hai - 09/12/2013 14:21
Quyết định kê khai tài sản

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh sách công chức, viên chức

có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Công văn số 3455/UBND-NC ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013.

Điều 2.Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quang Toản

Tải chi tiết Quyết định

Công văn Yêu cầu kê khai tài sản

Hướng dẫn kê khai tài sản

Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản

Mẫu kê khai tài sản (cũ)

Mẫu kê khai tài sản (mới)

Tác giả bài viết: TCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 
 
 

---

HT phát triển Du lịch

Thắng cảnh Bình Phước